Jednotná komunikace ve společnosti Kiekert

Kvalitní informovanost všech zaměstnanců je hlavním klíčem k úspěchu celé společnosti.

Během rozhovoru s panem Dušanem Herbsem, Finance & IT Team Leaderem, jsme se dozvěděli, jakým způsobem Kiekert-CS, s.r.o. sídlící v Přelouči informuje zaměstnance o dění ve firmě, připravovaných změnách a novinkách.

„V tak velkém výrobním závodě jako je Kiekert-CS potřebujeme udržet jednotnou firemní komunikaci. Abychom toho dosáhli, musíme zajistit efektivní formu vnitrofiremní komunikace napříč celým závodem,“ otevírá náš rozhovor pan Herbs.

Hledali jsme řešení, jak jednoduše a efektivně předat klíčové informace nejen z nejvyššího managementu, ale i ostatních divizí všem zaměstnancům. Informace jsme se rozhodli publikovat přes tzv. informační televize - info TV. První tři jsme umístili ve společných prostorách závodu. Logicky se nabízela podniková jídelna a odpočinkové prostory pro zaměstnance výrobních linek.

Po tříměsíčním zkušebním provozu jsme zkoumali efektivitu a reakce našich zaměstnanců. Zpětná vazba byla velice pozitivní. V minulosti jsme zveřejňovali důležité informace papírovou formou, protože většina zaměstnanců a externích pracovníků ve výrobě nemá vlastní firemní e-mail ani přístup k intranetu. Tato analogová forma komunikace nezískala pozitivní ohlasy. Současně bylo logisticky časově velice náročná dostat informace k zaměstnancům

Nyní publikujeme v přehledné grafické formě všechny podklady od bezpečnosti práce přes kvalitu výroby, dodržování firemních zásad, ekonomických výsledků a např. jak Kiekert v Přelouči spolupracuje s ostatními závody Kiekert ve světe.

Obsah jsme postupně rozšířili i o animované klipy s konkrétním tématem. O umístění obsahu se stará vybraná osoba, které dodávají podklady v PowerPoint jednotlivá oddělení – lidské zdroje, výroba, logistika, IT, finance a další. PowerPoint se osvědčil, protože jej využíváme s předepsanou grafickou podobou (druh, barva, velikost písma, umístění a forma obrázků), abychom jako firma prezentovali jednotně. Výsledky nakonec exportujeme do přehrávačů ve formátu JPG.

Aktuálně používáme sedm informačních profesionálních TV displejů s Full HD rozlišením a úhlopříčkou obrazu 42". Všechny displeje jsou připojeny k player přehrávačům určené pro Dynamic Signage. Dvě sestavy jsou ve firemní jídelně, kde je otevřeno v době snídaně, oběda a večeře. Další jsou v odpočinkových prostorách výrobního závodu, které jsou otevřené nepřetržitě. Zaměstnanci mají možnost si v klidu přečíst prezentované informace. Podklady aktualizujeme podle priorit, ale obecně se dá říci, že jednou týdně dochází k aktualizaci. Na všech informačních TV prezentujeme stejný obsah pro všechny, ale jen v době, kdy to dává opravdu smysl.

„Poslední dobou jsem byl potěšen, když k nám přijela naplánovaná návštěva s dotazem, zdali jsou na informačních TV. Hosté si totiž zvykli, že jejich přítomnost ve firmě oznamujeme našim zaměstnancům také právě prostřednictvím těchto obrazovek. Jelikož se náš závod neustále mění a zvětšuje, bude v budoucnu pravděpodobně nutné tyto informační TV v našem závodě rozšířit,“ uzavírá náš rozhovor pan Dušan Herbs.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference