Spolupráce v architektonickém ateliéru

Architektonické kanceláře by měly být skvělým prostředím pro inovativní a tvůrčí myšlení, protože se zde potkáte s lidmi rozličných názorů a zkušeností.

Právě lidé představují energii pro přeměnu idejí ve fenomenální architektonické studie. Nejen z tohoto důvodu by měly tyto prostory překypovat kreativitou. Dnes si nemůžeme dovolit nevyužít schopnosti tvůrčího myšlení lidí. Potřebujeme jejich oči, mozky, zkušenosti a obzvláště neotřelé nápady, abychom se i nadále mohli prezentovat jako úspěšný ateliér, otevírá náš rozhovor Ing. arch. Milan Veselý, ředitel, Loxia, a.s.

Jak toho dosáhnout? Dejte spolupracovníkům prostor pro experimenty a podporujte jejich úspěch. Je pravdou, že během experimentování podnikneme i neočekávané kroky, při kterých objevíme zajímavé originální nápady. V nově navržených pracovních prostorech využíváme interaktivní displeje SMART, které pozitivně ovlivňují týmovou spolupráci, tvůrčí proces a aktivní zapojení mezi prezentujícím a ostatními účastníky setkání.

„Interaktivní displeje SMART využíváme prakticky denně, přesunuli jsme na ně velkou část našeho skicování, zapisování poznámek a komentování veškerých vizuálních materiálů. Digitální flipcharty jsou pro nás velkým skicákem, který udrží pohromadě všechny naše myšlenky. Můžeme je díky němu navíc dále třídit, diskutovat o nich, porovnávat je a vidět z více úhlů a nakonec zvolit to nejoptimálnější řešení.“
Ing. arch. Jana Mastíková, architektka

Dalším velice zajímavým využitím interaktivních displejů je online sdílení digitálního obsahu skládajícího se z technické dokumentace (Office aplikace a PDF dokumenty) nebo 3D CAD aplikace (Autodesk Revit a ArchiCAD). Vizuální obsah stimuluje pravou mozkovou hemisféru, což posiluje i kreativitu. Lidský mozek si za účelem analyzovat všechny prostorové souvislosti vytvoří řadu ojedinělých spojení, která ulehčí pochopení všech navrhovaných vizuálních řešení.

Změnit vlastní chování a překlopit způsob myšlení během práce je těžké. V minulosti jsme často navštěvovali zákazníky s připravenou prezentací v Power-Pointu nebo vytištěnými papírovými výkresy, do kterých jsme zanášeli obyčejnými popisovači připomínky a pozměňovací návrhy. Následně jsme připomínky z papíru přenášely do CAD aplikací k dalšímu zpracování.

„Máte-li kolem sebe lidi, jimž můžete důvěřovat, pomáhá vám to k dosažení různých prozření, protože se vám rozšiřuje vlastní myšlení. K tomu dochází s daleko větší pravděpodobností, vnímají-li se lidé vzájemně jako přátelé. Nejen z tohoto důvodu jsme vytvořili pracovní prostředí s přátelskou atmosférou, které umožňuje lidi aktivně zapojit tak, abychom se na nové výzvy, jako je např. BIM (Informační model budovy), dívali z nové perspektivy.“
Ing. arch. Milan Veselý, ředitel

Změnit chování ostatních je ještě těžší. Změnit chování skupiny lidí… nu, to se občas zdá jako dočista nemožná věc. Ale i to se podařilo změnit, podobně jako před 25 lety, kdy jsme se museli přesunout z dřevěných rýsovacích prken k počítači a CAD softwarovým aplikacím.

Dnes jsou naše pracovní návyky doplněné o nový způsob chování. Během návrhu 2D/3D CAD vizualizací v počítači se průběžně přesouváme k interaktivním displejům, u kterých stojíme, prezentujeme připravený obsah, obhajujeme naše studie, aktivně komunikujeme a zapojujeme nejen kolegy, ale i zákazníky, investory, dodavatele nebo profesní specialisty. Během společných diskusí zakreslujeme digitální připomínky a změnová řízení přímo do prezentovaných aplikací, které okamžitě sdílíme všem zúčastněným.

„Překlopení způsobu myšlení z papíru bylo těžké, výhody interaktivních displejů předčily naše původní očekávání. Abychom se nezasekli ve slepých uličkách, zákazník museli jsme lidi přimět přestat uvažovat jen jedním lineárním směrem, teprve pak pochopili novou příležitost. Díky změně chování a přístupu k práci jsme dosáhli průlomového okamžiku, kterým se podařilo výrazně zefektivnit způsob naší prezentace,“ uzavírá Jana Mastíková.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference