NEDCON

Nejen pracovní prostory a kanceláře, ale i správně zvolené komunikační technologie zaměřené na potřeby a přáni lidí pomáhají ovlivňovat firemní kulturu směrem zdola nahoru a to tzv. postupnou změnou v chování zaměstnanců. Prostory a moderní technologie totiž poskytují zaměstnancům podněty, aby přemýšleli růstovým způsobem. 

Tento přístup naučí lidi novému způsobu chování, což je pro společnost přínosné a inspirativní. Podívejte se, jak lze moderně komunikovat a spolupracovat ve společnosti NEDCON, která se zabývá výrobou regálových systémů na klíč.

V době covidu bylo nutné realizovat mítinky na dálku, což Cisco Webex plnohodnotně a jednoduše zprostředkoval. To výrazně podpořilo, proč vybrat a nasadit Cisco řešení nejen z pohledu software, ale také hardware v rámci celé místnosti.

Vybavení v místnostech se posunulo od obyčejného projektoru, papírového flipchartu nebo pasivního zobrazovače k moderním interaktivním technologiím, které umožňují aktivně zapojit i vzdálené účastníky. 

V obou místnostech se využívá Cisco Room Kit a v další navíc interaktivní zobrazovač Samsung Flip, který ve spojení s digitálním whiteboardem lze využít pro vpisování poznámek nebo dokreslení jednoduchých skic a náčrtů. Obě místnosti jsou z venku vybavené dotykovým panelem, který slouží k jejich rezervaci. 

Komunikace a týmová spolupráce v rámci firmy je velmi důležitá, a nejen z tohoto důvodu se nám líbí propojení digitálního obsahu s Cisco Webex, díky čemuž budou video konference o něco zajímavější, rychlejší a hlavně pohodlnější.

Podobné reference