Vítejte u osmnáctého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: PROČ jsou důležitá přátelství a vztahy mezi zaměstnanci?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá?, JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?, Lidé na prvním místě?, JAK by mohl vypadat svět práce v roce 2023...?Budoucnost práce je emocionální. a PROČ se zaměřit na zkušenosti zaměstnanců?

Tvrdíme, že jsou lidé naším největším bohatstvím, ale mnoho vedoucích pracovníků očekává, že zaměstnanci ponechají svůj osobní život přede dveřmi, než přijdou do práce. Data společnosti Gallup ukazují, že mít nejlepšího přítele v práci je silně spojeno s obchodními výsledky, včetně zlepšení ziskovosti, udržení stávajících zaměstnanců či náboru nových talentů. S nevyhnutelným nárůstem práce na dálku se nejlepší přátelé v práci stali záchrannými lany, poskytující sociální spojení, spolupráci a vzájemnou podporu.

Trávíme nemalou část svého života v práci, ve které lze navazovat přátelství. Společnosti však investují velice málo času a energie pro zlepšení života zaměstnanců a podporu jejich štěstí. Podle studie Gallup mají pouze tři z 10 zaměstnanců v práci nejlepšího přítele.

Proč by se o přátelství měli společnosti více zajímat?

Z několika výzkumů se potvrdilo, že blízká přátelství zvyšují nejen produktivitu, ale lidé mezi sebou lépe komunikují, spolupracují a navzájem se povzbuzují k lepším výsledkům. Mezilidské pracovní vztahy mají pozitivní dopad na pracovní spokojenost.

Ať už je pracoviště plně osobní, zcela vzdálené nebo hybridní, kultura, která upřednostňuje a podporuje pracovní přátelství, je dobrá pro zaměstnance i zaměstnavatele. Jak mohou manažeři a lídři vytvořit přátelská pracoviště, která přináší měřitelné výsledky a zároveň pomáhají v boji proti celosvětové epidemii osamělosti? 

Vytvořte si kamarádský systém.

Každý potřebuje kamaráda, zvláště když je ve společnosti nováčkem. Spojení nových zaměstnanců se zkušenými matadory může urychlit nástup a produktivitu. Kamarádi na pracovišti nejenže dávají novým zaměstnancům tipy, kde, co, je a jaká jsou nepsaná pravidla, ale pomáhají navazovat spojení s ostatními lidmi ve společnosti. Některá z těchto spojení povedou k dlouhodobým vztahům.

Klíčem k efektivnímu budování vztahů je frekvence interakcí. Microsoft zjistil, že když se jeho noví zaměstnanci setkali se svým kamarádem více než osmkrát během prvních 90 dnů v práci, 97 % uvedlo, že jim kamarád pomohl rychle se adaptovat a být produktivní. Když se však noví zaměstnanci setkali se svým kamarádem pouze jednou během prvních 90 dnů, číslo se snížilo na pouhých 56 %.

Zvyšte čas fyzické přítomnosti.

Před pandemií byla práce místem, kde si kolegové mohli dát kávu, poobědvat a narazit na sebe na chodbě kvůli neformálním rozhovorům. Pro lidi, kteří začali pracovat na plný úvazek na dálku, bylo jednou z největších změn prudké snížení počtu hodin, které trávili společenským kontaktem s přáteli v práci.

Budování přátelství vyžaduje mluvit s lidmi, vidět je a být s nimi. Nejlepší způsob, jak se spojit, je vidět se navzájem i když je to přes videokonferenci a vzdáleně. Lidé musí více mluvit a méně e-mailovat. E-mail nikdy nebude odpovídat osobnímu dialogu. Navíc je mnohem snazší špatně si vyložit, co, kdo opravdu myslel zaslaným e-mailem.

Manažeři a leadeři musí jít příkladem: Komunikujte více osobně a méně e-mailujte. Kromě toho mohou lídři podporovat osobní interakce tím, že přehodnocují očekávání, stanovují nové kulturní normy a aktualizují konfigurace pracoviště. Podporujte křížová setkání a školení nebo nechte lidi měnit pracovní povinnosti, aby mohli spolupracovat s lidmi v jiných oblastech, oborech a odděleních. Interakce s novými lidmi vytváří příležitosti k setkání s novými přáteli. Plánujte společenské akce, schůzky nebo obědy. Navrhněte takové pracovní prostory, které budou podporovat spolupráci a blízká spojení i se vzdálenými kolegy, přáteli a kamarády.

Sdílejte neustále společné cíle.

Když lidé sdílejí společný cíl a společně dosahují velkých věcí, vytvářejí spojení. Radost spočívá ve společné práci. Příkladem je skupina Beatles, která milovala to, čím se živila. Když nehráli, mluvili o muzice anebo o ní společně přemýšleli.

Pokud jste někdy byli součástí něčeho společného, znáte ten pocit. Vaši zaměstnanci to chtějí také cítit. Pocit uspokojení a hrdosti na to, že vytvořili něco skvělého, a přitom se společně bavili. Nejlepší přátelé si navzájem důvěřují, akceptují se a odpouštějí si mezi sebou. 

Nenuťte nikoho.

Můžete nařídit zásady, školení nebo časové rozvrhy, ale nemůžete z lidí udělat přátele. 

Pokud společnost odrazuje od přátelství na pracovišti navzdory prokázaným přínosům, pamatujte na tento jednoduchý předpoklad: Ignorovat přátelství znamená ignorovat lidskou přirozenost. V boji mezi firemní politikou a lidskou přirozeností vždy vítězí lidská přirozenost. Důkazy naznačují, že lidé naplní své sociální potřeby bez ohledu na to, co je nařízeno. Úspěšné společnosti mnohem lépe využívají sílu tohoto druhu sociálního kapitálu, než aby proti němu bojovaly.

Pro zaměstnance, kteří nemají přátele, může být práce nešťastná, a to může zhoršit jejich životy, než kdyby neměli žádnou práci. Společnosti, které upřednostňují sociální blaho svých pracovníků a dávají lidem příležitost k navázání přátelství v práci pomáhají vyřešit epidemii osamělosti, která nás sužuje.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Doprovodné vizualizace, fotografie a video jsou vlastněny společností AV MEDIA SYSTEMS ve spolupráci s Jiri Platek.