3D přenosy operací v rámci mezinárodní konference k 10 letům robotické chirurgie v ČR

V Ústřední vojenské nemocnici proběhly 8. prosince dvě roboticky asistované operace ledvin s živými 3D přenosy přímo do přednáškového sálu.

Více než stovce odborníků se tak naskytla unikátní příležitost sledovat pomocí 3D brýlí stejný obraz jako lékař, který právě operoval pomocí robotického systému daVinci Si. Poprvé v ČR bylo použito fluorescenční zobrazení k detekci nádoru v přímém 3D přenosu, jehož technologické zabezpečení zajistila společnost AV MEDIA. 

V České republice je 3D přenos operace pomocí robotického systému daVinci Si stále velmi unikátní. Ročně je realizováno pouze několik přenosů 3D operací. AV MEDIA zajistila přenos pomocí vlastní technologie ve velmi vysoké kvalitě. Zachovali jsme potřebnou synchronizaci přenášeného obrazu a komunikaci mezi operatérem a odborníky v konferenčním sále bez zpoždění.

K technologickému zajištění bylo potřeba připojení robota a tzv. přehledové kamery přímo v operačním sále. Projekce byla realizována pomocí dvou Full HD projektorů Panasonic 13K ANSI lm, polarizačních filtrů s vlastním odvětráním a metalického plátna o velikosti 464 x 250 cm. Vlastní přenos probíhal pomocí optických kabelů zakončených speciálními převodníky. Kromě přímého přenosu 3D operace společnost AV MEDIA zajistila i projekci předtočených 3D videopříspěvků a také klasický 2D přenos.

Sdílení zkušeností mezi lékaři zefektivňuje vzdělávání

Díky obousměrné komunikaci byly dotazy ze strany přihlížejících účastníků přímo přenášeny k lékaři, který vedl operaci, a ten na ně mohl ihned reagovat. „Sledování této unikátní operace v trojrozměrném obrazu nám dává možnost být v přímém kontaktu se špičkami v daném oboru a být virtuálně přítomen přímo na operačním sále. Pro všechny operatéry je tak otevřena obrovská příležitost ke sdílení zkušeností a nejnovějších poznatků,“ hodnotí vedoucí Robotického centra ÚVN a primář Urologického oddělení ÚVN doktor Jiří Kočárek.

Využití moderních technologií, mezi které 3D přenosy patří, se stává stále populárnější právě v oblasti medicínského vzdělávání. Unikátní operace tak mohou sdílet lékaři i na vzdálených místech. Kvalitní 3D přenos a online komunikace otevírají nové možnosti zefektivnění vzdělávání ve zdravotnictví.

Roboticky asistovaná resekce ledviny pomocí systému daVinci Si s přímým 3D přenosem proběhla v rámci mezinárodní konference 10 let robotické chirurgie v České republice. Odborným garantem konference je Robotické centrum Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, akce se konala pod záštitou České společnosti robotické chirurgie, České urologické společnosti a České akademie urologie.

Chcete podobnou akci?

Podobné reference