Expo Milano 2015

Od května do října můžete v italském Milánu navštívit Všeobecnou světovou výstavu Expo Milano 2015, na které se představí více než 140 zemí.

Letošní ročník se zaměřuje na klíčové otázky udržitelného rozvoje a chce se stát globální příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě a pěstování potravin. Ústřední myšlenkou je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pitné vody.

AV MEDIA se v rámci této světové výstavy podílela na technickém řešení českého pavilonu. Konkrétně se jednalo o putovní část, kdy se během 14 dní střídají prezentace jednotlivých krajů, případně tematických sekcí. Druhá polovina května byla věnována prvnímu z představovaných regionů, a to regionu Jižní Moravy a města Brna. Před českým pavilonem tak lákala ke vstupu folklorní hudba, tanec, i ochutnávka moravských vín.

Koncepce byla zaměřena na vědu a kulturu a navazovala na ústřední téma Expo 2015 „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Návštěvníci se mohli přesvědčit, že Jihomoravský kraj nabízí nejen krásnou přírodu a víno, ale že se jedná o silný region vědy, výzkumu a inovací. AV MEDIA podpořila prezentaci prvního regionu dodávkou interaktivních displejů, na kterých si mohli návštěvníci hrát různé vzdělávací hry, mikroskopických kukátek či LCD panelů. Velkou součástí naší dodávky byly i obsahy k jednotlivým technologiím.

Chcete podobnou akci?

Podobné reference