Living Planet Symposium 2016

Největší a nejrozsáhlejší konference o problematice pozorování Země se uskutečnila v Praze a AV MEDIA pomohla s technickým zajištěním akce.

Ve dnech 9. – 13. května 2016 se v Kongresovém centru uskutečnila mezinárodní konference Living Planet Symposium, jejíž hlavním tématem bylo dálkové pozorování Země napříč různými obory. Každé tři roky Evropská kosmická agentura pořádá v některé z evropských metropolí velkou konferenci o nových aktivitách v oblasti dálkového průzkumu Země, tento rok sympozium proběhlo v Praze.

Na sympoziu byly představeny výsledky misí pro pozorování Země v nejrůznějších oborech. Konference se zaměřila zejména na klíčová témata v oblastech životního prostředí, klimatu a meteorologie. Akce se zúčastnilo přibližně 2500 odborníků na družicový průzkum Země z celosvětově uznávané vědecké komunity a zahraničních firem z více než 44 zemí světa.

AV MEDIA vytvořila netradiční zadní kruhovou projekci planety Země, která se stala vizuální dominantou celé konference. Ačkoliv se jednalo o projekci na ploché plátno, naši technici dokázali navodit zdání plasticity obrazu. Postarali jsme se i o další techniku, včetně 32 plazmových displejů, na kterých běželo představení jednotlivých účastníků celé akce.

Chcete podobnou akci?

Podobné reference