První online přenos Marie Claire

Klienti za námi chodí s nejrůznějšími požadavky.

Klienti za námi chodí s nejrůznějšími požadavky. V poslední době nejčastěji s prosbou o hladkém přesunu do online prostředí, ve kterém se všichni učí postupně pořádat virtuální webináře, konference a další druhy eventů.

Dvoudenní konferenci našeho klienta jsme odbavili v posledním listopadovém týdnu v oneAVstudiu. Heslo Better together se prolínalo v přednáškách i diskusích, které se zaměřovaly na ženy v managementu.

Během prvního dne probíhaly převážně přednášky a panelové diskuse týkající se komunikace, úspěchů, nebo rovnosti nejen v práci, ale i rodině či partnerských vztazích. O rovnosti hovořilo několik hostů, a to žen z velkých firem a osvětlovalo tak své zkušenosti. Jedním z hostů byla i Iva Pazderková, která se rozpovídala o komunikaci v partnerství. Ve druhém dni absolvovali návštěvníci několik interaktivních přednášek, které dopomáhají osobnímu rozvoji. 

Příprava na akci byla důsledná. Protože se jednalo o první online akci našeho klienta, trávili jsme velkou část příprav scénářem a diskusí o průběhu celé akce. Organizaci doprovázel nejen během příprav, ale i ve dnech konání náš režisér, který klientům jednoduše vysvětlil chod celé akce a doplnil scénář o důležité poznámky, aby bylo vše stoprocentně připraveno.

Stream navštívilo tisíc účastníků. Ten probíhal na zabezpečeném CDN serveru. Kromě techniky jsme dále zajistili rozhraní na microsite, která k akci vznikla.

Ozvláštněním této akce bylo její trvání a vizualizace – dvoudenní akce ve studiu si vyžádala několik různých set-upů. Před kamerou se střídaly scény, ve kterých figurovaly židličky s těmi, kde moderátoři stáli. Ti se měnili během dní také, proto jsme museli mít připravené dostatečné množství techniky a flexibilně reagovat na případné požadavky.

Režisér vyzdvihl skvělou přípravu, příjemnou spolupráci a také hezká pozadí, která se objevovala na LED obrazovce.

Klient hodnotil spolupráci pozitivně. Nabyl zkušenosti s online přenosem a skočil s námi do virtuálního prostředí a my jsme za tuto společnou prvotinu moc rádi. 

Chcete podobnou akci?

Podobné reference