Komplexní řešení pro mateřské školy v praxi

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby 48 v Českých Budějovicích se dlouhodobě zaměřuje na každodenní využívání výpočetní a prezentační techniky ve výuce.

Škola vsadila na výrobky firmy SMART, a tak v současné době má v základní škole 28 interaktivních tabulí, na kterých zejména díky interaktivním učebnicím pro téměř všechny předměty 1. až 9. ročníku denně pracují jak učitelé, tak žáci.

Pravidelným používáním PC a dotykových tabulí se snaží dětem i jejich rodičům ukázat hlavní přednosti této techniky, chce zatraktivnit, a hlavně zefektivnit výuku. Tento způsob předávání poznatků žáky velmi baví a dnes by si již výuku bez interaktivních tabulí nikdo z učitelů ani žáků nedokázal představit.

"Neustále se snažíme využívat nejmodernější nástroje a trendy podporující zapojení ICT do výuky, tak není divu, že se naše škola zúčastnila jako jedna ze tří pilotních škol projektu Vzdělání 21. " říká ředitel Mgr. Miroslav Kůs

V současné době se zaměřují na větší využití této IT techniky a jejich know-how na 1. stupni ZŠ a také u  nejmenších dětí v MŠ. Před rokem pořídili do 1. třídy k interaktivní tabuli SMART Board i interaktivní stůl SMART Table, na kterém děti díky multidotykové obrazovce pracují ve skupinách. Interaktivní stůl se stal pro děti velmi oblíbenou učební pomůckou, která rozvíjí jejich kooperaci při řešení problémů a různých cvičení. Vzhledem ke své velikosti, zejména výšce, na něm malé děti pracují raději než na tabuli, ovládání je pro ně naprosto intuitvní.

     

"Vzhledem k tomu, že prezentační a interaktivní pomůcky pravidelně používáme již od výše zmíněných 1. tříd, rozhodli jsme se seznamovat děti s moderními technologiemi již od mateřské školy. Nejstarším předškolákům, jsme do třídy dali k dispozici interaktivní tabuli a našim nejmenším jsme pořídili interaktivní podlahu. V MŠ se snažíme využívat tyto nástroje vzhledem k věku dětí zejména na hry a kvízy, které pomáhají rozvíjet myšlení a představivost dětí. Nepovažujeme je zde za jediné správné řešení předškolního vzdělávání, ale pouze jako doplněk a obohacení výuky. Získané dovednosti při ovládání těchto technologií děti zúročí při nástupu do ZŠ"  říká pan ředitel.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference