Multimediální učebna Gymnázia Hladnov v Ostravě

Gymnázium Hladnov a JŠ nabízí jazykové vzdělání jak dětem, tak dospělým.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Gymnázium má dva významné jazykově zaměřené obory, rozšířenou výuku anglického jazyka a bilingvní česko španělské třídy. Z tohoto důvodu je nutné poskytnout kvalitní vzdělání, které se neobejde bez využití moderních technologií ve výuce jazyků.

Škola byla mezi několika dalšími, které se zřizovatel (Moravskoslezský kraj) rozhodl vybavit moderní jazykovou učebnou v rámci krajského projektu, který díky evropské dotaci zajistil modernizaci celkem 32 jazykových učeben na 19 školách v kraji.

Podstatou projektu bylo prostřednictvím vybavení jazykových učeben/laboratoří na středních školách v Moravskoslezském kraji zvýšit úroveň jazykového vzdělání žáků. Díky pořízení nového vybavení budou žáci vyučováni v podmínkách, které odrážejí současné trendy ve výuce cizích jazyků. Modernizované učebny/laboratoře budou primárně sloužit pro výuku cizích jazyků žáků škol zapojených do projektu. V odpoledních hodinách, resp. po skončení výuky, budou tyto prostory sloužit pro přípravu žáků na zkoušky k získání jazykových certifikátů či státnic.

DÍKY POŘÍZENÍ POČÍTAČŮ, AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY, MODERNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ A NÁBYTKU SE NA ŠKOLE VÝZNAMNĚ ZKVALITNÍ VÝUKA JAZYKŮ.

Digitální jazyková učebna na Gymnáziu Hladnov a JŠ využívá technologii Robotel SmartClass+ a zvolila kompletní formu vybavení, která dětem i dospělým nabízí používání multimediální učebny, počítače, sluchátkovou soustavu a digitální dataprojektor. Toto vybavení umožňuje práci ve dvojicích i ve skupinách, učitel může výuku personalizovat a přizpůsobit ji schopnostem a dovednostem všech posluchačů. Žáci oceňují práci s internetem, možnost vypracování úkolů on line a projektovou práci např. v mezinárodních projektech.

Posluchači kurzů pro dospělé preferují individuální možnost práce s poslechem a sluchátky, možnost nahrávky a zpětné vazby k výslovnosti a učitelé motivují on line materiály, které jim nabízí SmartClass community a digitální materiály vytvořené po celém světě. Spolu s vybavením byla modernizována celá učebna, bývalá chemická laboratoř dostala novou tvář, koberec, nábytek, pomůcky a prostředí třídy je nyní uzpůsobeno pro výuku jazyků.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference