MŠ Jílkova v Praze 6

Učitelé v MŠ Jílkova používají 2-3x týdně interaktivní tabuli na procvičení aktivit. Pro děti je interaktivní výuka zábavná, díky vnímání zrakem, sluchem i pohybem.

Mateřská škola má děti co nejvíce připravit na nástup do první třídy.

Zároveň by měla efektivně podpořit rozvoj jejich schopností. Vedení MŠ Jílkova se proto rozhodlo pořídit učitelům interaktivní tabuli SMART Board, která nabízí možnost rozvíjet znalosti dětí zábavnou formou.


SMART Board používají učitelé hlavně pro doplnění probíraného integrovaného bloku. Pro děti je práce s digitální tabulí přirozenou součástí dnešní digitální doby, nové technologie mají všude kolem sebe. Zpočátku se na interaktivní tabuli učily kreslit a malovat, postupně ji začaly používat také na další výukové aktivity.


"Interaktivní tabule jsou na základních školách samozřejmostí. Děti z naší školky budou mít oproti ostatním výhodu, protože ji už budou umět ovládat,“
říká zástupkyně ředitelky MŠ Jílkova Jitka Vajnarová.
Děti jsou z tabule nadšené a reagují velmi pozitivně. Je to nejen lákadlo pro nové děti, ale také rozhodující faktor při výběru školky pro rodiče.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference