Učebna ZŠ s RVMPP Buzulucká

Klimatizovaná jazyková laboratoř SmartClass+ k výuce cizích jazyků pro 24 žáků vznikla v základní škole Buzulucké v Teplicích.

Zmodernizovaná jazyková učebna

Základní škola Buzulucká v Teplicích otevřela svou jazykovou laboratoř již v březnu roku 2009. Využívala systém Robotel Symposium a interaktivní tabuli SMART Board. Na začátku roku 2014 tuto učebnu zmodernizovala a nyní žáci pracují s nejnovější plnou verzí SmartClass+, která poskytuje snadnější a intuitivnější ovládání.


Nová verze nabízí širší škálu digitálních jazykových výukových aktivit realizovaných ve třídě (poslech, čtení, psaní, mluvení). Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými počítači k provádění jednotlivých jazykových úkolů. Přímá vyučovací aktivita učitele nabízí digitální obrazovou prezentaci jak učitele, tak i žáka. Je možné streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC a podobně. Žáci mohou být rozděleni do skupin, jednotlivým skupinkám pak lze přiřadit samostatnou práci nebo téma pro konverzaci. Učitel je schopen práci všech diskrétně monitorovat a v případě potřeby může zasáhnout do konverzace.


Verze jazykové učebny SmartClass+ je plně interaktivní. Žák má například přístup k hodnocením vlastní individuální práce. Systém je vybaven nástroji pro generování reportu a výsledku. Některé šablony pro tvorbu cvičení obsahují i automatické vyhodnocení a opravení chyb (např. doplňovačky nebo výběr z možností).

SmartClass+ je ideální řešení pro školská zařízení s vysokými nároky na úroveň výuky.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference