Školu nedělá jen budova

Pražská Zbraslav se s nedostatkem míst v základní škole potýkala dlouhodobě. Primární příčinou byl populační boom a rozvoj okolních obcí, pro které je Zbraslav přirozenou spádovou lokalitou.

Budova Základní školy Vladislava Vančury tak prošla kompletní proměnou a rozšířením o 360 míst. Řemeslníci stávající budovu zrekonstruovali a vybudovali nové patro s učebnami, jídelnou a zázemím pro pedagogy. ZŠ je tak připravena i na největší nápor prvňáčků odhadovaný na rok 2018–2019. Kolaudací to ale teprve začíná, pro vzdělávání dětí nestačí jen postavit třídy…

Škola má dvě budovy, zrekonstruované prostory budovy Nad Parkem slouží pro celý první stupeň školy. „Navíc tady dnes máme dvanáct kmenových tříd, první stupeň tedy nyní disponuje 24 vybavenými učebnami. Nově máme tři třídy školní družiny, přistavěli jsme novou tělocvičnu a rozšířili jsme kapacitu školní jídelny. Samozřejmostí je nové zázemí, sociální zařízení i kabinety. Žáci rádi využívají i novou počítačovou učebnu,“ říká ředitel školy Mgr. Jiří Kovařík. Žákům se podle jejich slov přestavba líbí a na své si přišli i učitelé, jejichž sborovny předtím sloužily jako provizorní učebny. Vedení školy zpracovalo plán komplexního řešení ICT pro školu jako celek, na jehož základě městská část jako zřizovatel školy poskytla dotaci na vybavení technikou potřebnou pro moderní výuku. Původní třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi SMART Board, dvanáct nových kmenových tříd získalo multidotykové interaktivní displeje.

VARIABILNÍ ŘEŠENÍ NAPŘÍČ 1. STUPNĚM

Multidotykové interaktivní displeje podporují motivaci, týmovou práci i komunikační schopnosti dětí. Vybavení displeji Prowise 3 v 1 je pro 1. stupeň ZŠ navíc praktické řešení pro svou variabilitu. Díky multifunkčnímu stojanu učitel jednoduše nastaví výšku i náklon obrazovky tak, aby se dětem pohodlně pracovalo. Dokonce tak lze získat i interaktivní dotykový stůl. Celé zařízení je na kolečkách a potřebuje jeden jediný kabel, takže se jednoduše přesune. Ať už třeba do zadní části třídy pro práci ve skupině, nebo mezi třídami. Chtějí-li tedy pracovat ve více skupinách či pro projektové dny, mohou se paní učitelky domluvit a mít ve třídě klidně třeba 3–4 displeje.

KLÍČOVÍ JSOU UČITELÉ

Ale ani vybavené třídy ještě nestačí. Stále – a na 1. stupni to platí dvojnásob – nejdůležitější je učitel. Na Zbraslavi učí s interaktivními tabulemi a SMART Výukovým softwarem roky, průběžně se vzdělávají, takže mají již zažité moderní výukové metody zapojující žáka. Školení po instalaci nových učeben, kterým prošli všichni učitelé prvního stupně, se tak mohlo soustředit na rozdíly v ovládání a použití Prowise displeje oproti SMART tabulím a na příklady dalšího využití ve výuce (např. skupinová práce, interaktivní stůl, nakloněný panel aj.). Začlenění do výuky tak proběhlo velmi rychle. 

Věříme, že nové prostory, moderní vybavení, nadšené paní učitelky, které se nebojí nových technologií a metod, i koncepční vedení a strategie školy osloví mnoho prvňáčků a jejich rodičů.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference