„Technologie pomáhají“ – není jen prázdné heslo

Základní škola pro žáky s poruchami zraku v Praze 2 ukazuje, že výkon i klima mohou jít ruku v ruce

Na speciální školy je často pohlíženo trochu se shovívavým úsměvem, nečeká se od nich žádný velký výkon a studijní úspěchy, ale spíše jen
nestresující prostředí. Ukážeme vám, že přestože startovní pozice a aspekty jejich žáků často nejsou jednoduché, rezignace na výsledky a potlačené ambice rozhodně nejsou namístě.

VYBAVENÉ UČEBNY S CHYTRÝMI DETAILY

Škola má k dispozici dvanáct učeben pro kmenové třídy. Dále jsou zde odborné učebny – počítačová učebna (zároveň multimediální), pracovna chemie, fyziky a přírodopisu, školní dílna, cvičná kuchyňka a keramická dílna. Navíc jsou zde i místnosti pro nápravy (SPU, logopedie, zraková terapie).

Každá třída je vybavena jednomístnými stolky se sklopnými deskami, kvalitním osvětlením a žaluziemi. Je tak možné upravit světelné podmínky podle postižení žáků. Ve většině tříd jsou instalovány interaktivní tabule, respektive už SMART interaktivní displeje. Rychle si zde
oblíbili i All-in-One tablet PC, ať už jako „minitabule" pro žáky na vozíku, nebo pro práci ve skupinkách. Běžně se v hodinách využívají i žákovská zařízení. Podle potřeby mají žáci ve třídách také televizní lupy. V přírodovědné laboratoři jsou k mikroskopům doplněny tablety, takže
si žák může vybrat, kde se mu lépe zkoumaný vzorek pozoruje, případně na tabletu si dál obsah upravit.

Pro shromáždění většího počtu osob, zejména při slavnostních příležitostech a vzdělávacích akcích, je k dispozici nově zrestaurovaná secesní aula. Ještě je v plánu dovybavit ji AV technikou. Nyní to řeší notebookem s přenosným dataprojektorem, ale to je provizorium. Potřebují velký obraz a kvalitní zvuk.

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Velký obraz je ale potřeba i v učebnách. Použité SMART displeje jsou úhlopříčky 86''. To je již plnohodnotná náhrada tabule. Když se k dostatečně velkému a ostrému zobrazení přidá ještě intuitivní ovládání, jsou spokojení učitelé i žáci a technologie se stávají přirozeným pomocníkem. Slabozrací žáci jednoduše zvolí příjemné zvětšení, které se mimochodem může měnit i ve vztahu k vyučovací hodině, již proběhlé zrakové práci nebo prostě jen aktuální únavě. Bohužel často se ve školách setkáváme s tím, že pořídí malé displeje 50–60 ", na které potom většina třídy, i když nemá žádný zrakový problém, pořádně nevidí.

INFORMATIKA A ROBOTIKA

Výuka informatiky není izolovaný předmět. Jde především o informatické myšlení a vedení dětí k tomu, aby uměly ICT aplikovat, prolíná se do všech vzdělávacích oblastí. Od září 2018 dokonce začali s robotikou. Snahou je, aby vše bylo realizováno individuálně nebo v malých týmech a formou her. Děti to nadchlo a pravidelně se účastní soutěže VEX Challenge.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

V budově jsou základní škola, dále školní družina a internát, varna s jídelnou a speciálně pedagogické centrum. Aby se i návštěvníci v budově orientovali, hned ve vstupu je dotykový displej Prowise. Na plánku si mohou vyhledat, kam se potřebují dostat. To, že je škola bezbariérová, znamená nejen prostorný výtah vybudovaný v prostoru hlavního schodiště, ale třeba i to, že pamatovali na zvukový výstup displeje. Lidé se zrakovým omezením si tak mohou na displeji podle potřeby informace nejen zvětšit, ale také si je poslechnout.

UČITEL NENÍ VE TŘÍDĚ JEDINÝ

Ve škole vedle učitelů působí ve třídě i asistenti pedagoga a dochází tam logopedka, zraková terapeutka či speciální pedagožka pro nápravy SPU. To ovlivní i výukové metody a způsob práce. Nad frontálním výkladem převládá skupinová a individuální výuka, učitel musí hodně diferenciovat. Pedagogičtí pracovníci školy se proto průběžně vzdělávají a účastní se inspirativních akcí a workshopů, aby se rozvíjeli jak v pedagogických oblastech, tak v používání ICT, které nové metody podpoří a usnadní organizaci třídy.

AVM_SYSTEMS_reference_skoly_technologie_pomahaji_reditelka_citace

PhDr. Martina Malotová, ředitelka školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU V PRAZE 2

"Ze zkušeností vidíme, že žáky práce s technikou více baví, jsou více motivováni, některým technika pomáhá dosahovat úspěchu, kterého by bez ní nedosáhli, zlepšují se i vztahy mezi učiteli a žáky (ve smyslu navázání spolupráce a vzájemné důvěry). Pro tyto děti jsou navíc znalosti ovládání ICT jednou z nemnoha možností, jak se stát v životě samostatnými a žít svůj vlastní plnohodnotný život. A uplatnění na trhu práce, to je další samostatnou kapitolou."

Chcete podobné řešení?

Podobné reference