ZŠ JUDr. Mareše a MŠ Pampeliška

Děti v MŠ Pampeliška i v ZŠ JUDr. Josefa Mareše otestovaly interaktivní stůl SMART Table. ZŠ je kompletně vybavena moderními AV technologiemi.

SMART Table patří k nejmodernějším AV technologiím, které umožňují efektivní a zábavnou formu výuky.

Skupinka dětí se přirozenou cestou učí spolupracovat při řešení daného úkolu a vzájemně se tolerovat, což je v dnešní společnosti nezbytné. Ovládací ikony na SMART Table jsou rozmístěny v každém rohu stolu, všechny děti proto spolurozhodují o řešení úkolu, na kterém je třeba se shodnout. Bez vzájemné shody nemohou pokračovat k dalším úlohám.


Úkoly si pro děti připravují samy učitelky, které mohou ovlivnit náročnost úloh podle věku a zralosti dětí. SMART Table, nazývaný také „Kouzelný stoleček“, podněcuje zájem o učení. Stejně jako interaktivní tabule SMART Board je pro vyučovací hodinu zpestřením, ale také významným pomocníkem. Kromě různých programů na procvičování angličtiny, matematiky, českého jazyka a dalších oblastí poznání vede děti k řešení problémových úloh a především ke vzájemné spolupráci a toleranci druhého.

"Věříme, že nová učební pomůcka bude dobře sloužit žákům i jejich učitelům a že podpoří jejich vzájemnou spolupráci i radost z učení,"
říká třídní učitelka ze ZŠ JUDr. J. Mareše Ivana Křístelová.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference