Interaktivní výuka ZŠ a MŠ L. Kuby

V Č. Budějovicích se účastní interaktivní výuky desítky žáků. Mají k dispozici interaktivní učebnice i notebooky, které mohou využívat i při domácí přípravě.

Fakultní základní škola s 23 kmenovými třídami vyučuje od roku 2006 podle vlastního vzdělávacího plánu pod názvem „Škola základ života" již 557 žáků. Prioritou je výuka anglického jazyka od 1. třídy, druhého cizího jazyka od 6. třídy a výuka informačních technologií od 3. třídy. V oblasti programování dosahují žáci školy po řadu let celostátních i mezinárodních ocenění. Nové technologie jsou nedílnou součástí výuky.
Celá škola je kompletně zasíťována a připojena k internetu. Také klasifikace žáků je rodičům sdělována elektronickou formou. Škola využívá moderní technologie, jako jsou dataprojektory, interaktivní tabule a další nástroje interaktivní výuky. Má také plně vybavenou digitální třídu. Na 2. stupni se postupně zavádějí elektronické učebnice. Vyučování je obohaceno o interaktivní tabule SMART Board (jedna je určena pro každý ročník na škole, tedy celkem 9 tabulí) a další pomůcky. Škola se zapojila do projektu VZDĚLÁNÍ21 (Úspěšný žák digitálního věku), neboť si plně uvědomuje narůstající význam výpočetní techniky v běžném životě, její obrovské výhody pro rozvoj lidské osobnosti a vývoj vědy a techniky.

"Rád bych, abychom jednou měli interaktivní tabuli v každé třídě, aby jí mohl učitel využívat pokaždé, když to vyučování vyžaduje. Aby děti nechodily za touto tabulí jako do domácího kina, aby ji nevnímaly jako modlu, ale jako běžnou učební pomůcku."

Mgr. Miroslav Kůs, ředitel ZŠ, L. Kuby v ČB

Chcete podobné řešení?

Podobné reference