SAP v novém sídle, Metronom ožívá!

Společnost SAP si uvědomuje, že klíčovou roli v jejím úspěchu sehrávají lidé a neformální firemní kultura.

Investovala proto do pracovního prostředí, sestěhovala pobočky SAP Services, SAP Ariba a Concur do nové budovy a vytvořila tak jejich společnou budoucnost.

Smyslem jednoho z největších stěhování na trhu bylo, aby se v nových prostorách zlepšila komunikace mezi zaměstnanci a napříč různými týmy, a aby tak docházelo k větší synergii a kreativitě. Jednou z hodnot firemní kultury SAP je, že management naslouchá zaměstnancům a snaží se vycházet vstříc jejich potřebám. Tento projekt je ukázkou toho, jak SAP navrhuje pracovní prostory s lidmi a pro lidi. Budova byla totiž navržena ve spolupráci se zaměstnanci tak, aby uspokojila všechny jejich potřeby. Na společných workshopech mohli sdílet své vize, přání a nároky na novou budovu včetně vlastností pracovního prostředí, vybavení, designu a názvů jednotlivých pater budovy i zasedacích místností. Cílem bylo vytvořit společnou budoucnost SAP jako největší cloudové společnosti na trhu.

DIGITÁLNÍ GENERACE 

Generace tzv. Millennials dnes využívá software úplně jinak, potřebuje mít možnost flexibilní práce odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Je zvyklá na nejmodernější formy komunikace a spolupráce. Těmto požadavkům je potřeba přizpůsobit nejen softwarová řešení SAP, ale také  pracovní prostory pro stávající i nové kolegy. Možná tomu výrazně pomůže právě nedávné sestěhování a myšlenka ONE SAP, jejímž hlavním cílem je blíže propojit jednotlivé týmy SAP na českém trhu – SAP Services, Concur a SAP Ariba - pod jednou střechou. 

LIDÉ

„Lidé jsou v našem oboru podnikání zcela klíčoví, a proto je pro nás jednou z čelních priorit, aby se v práci cítili dobře. Aby se mohli soustředit, odpočinout si, mít pocit volnosti a přirozenosti. Jsme toho názoru, že zaměstnanci mohou současně odvádět kvalitní intelektuální a kreativní práci. Výzvy, kterým dnes čelíme, vyžadují nový způsob myšlení a velmi odlišný pracovní proces. S AV MEDIA se nám podařilo důmyslně propojit pracovní prostory s audio vizuálními technologiemi a podpořit tak tvůrčí chování a týmovou spolupráci,“ okomentovala Andrea Hepnerová, ředitelka SAP Services.

PROSTORY

Do návrhu nových prostor byli od samého začátku zapojeni i zaměstnanci, kteří mohli ovlivnit konkrétní podobu interiéru včetně vybavení. Pracovní prostory, ač se to na první pohled nezdá, zásadně ovlivňují činnost a motivaci zaměstnance. Atraktivní a originální kanceláře inspirují a stimulují zaměstnance k lepším výkonům, což má za následek nárůst produktivity celé společnosti. Prostory byly navrženy  s důrazem na flexibilní způsob spolupráce a reflektují skutečné preference a zájmy našich lidí.

AV TECHNOLOGIE

„V nové budově SAP si nelze nepovšimnout moderních audio vizuálních technologií od jednoduchých telefonních budek, telekonferenčních místností a místností pro kreativní práci až po místnosti pro vzdálenou spolupráci mezi globálními týmy,“ říká Ondřej Fanta, Facilities Services & Project Manager.  

Dominantou několika desítek jednacích místností jsou náhledové LCD obrazovky různých velikostí určené pro sdílení digitálního obsahu z  notebooku nebo mobilního zařízení. Prostor v části Customer Experience zóny (zóna určena pro setkávání se zákazníky) je vybaven interaktivními displeji SMART iQ Point, na kterých lze, podobně jako na náhledových LCD obrazovkách, sdílet digitální obsah, ale současně do prezentovaného obsahu zapisovat, připomínkovat a finální závěry okamžitě v digitální podobě sdílet se všemi účastníky. Interaktivní displeje nahrazují analogové papírové flip charty a jednoduše si poradí i se vzdálenou komunikací během videokonference. Přínosem interaktivních displejů je jejich univerzálnost, lze je využít pro plnohodnotnou spolupráci, podporu kreativního myšlení i pro aktivní zapojení vzdálených mezinárodních týmů.

Ve stejném patře, jako je Customer Experience zóna, se nachází Auditorium. Jedná se o společný prostor, který v divadelní formaci pojme až 400 lidí. Při režimu otevřeného auditoria se využívají přední projekce a elektrická plátna. Pro vykrytí pozorovacích vzdáleností zadních řad diváků lze využít až čtyři pomocné náhledové displeje zavěšené na stropních držácích. V Auditoriu je instalovaná PTZ kamera pro účely snímání řečníka a snímaný obraz lze online streamovat nebo z něj vytvořit video záznam,“ doplňuje Ondřej Fanta během společné prohlídky Auditoria.

Auditorium lze velice rychle rozdělit i na čtyři menší samostatné místnosti pro workshopy se zákazníky nebo pro pracovní setkání několika týmů SAP. V tomto případě lze využít čtyři boční projekce a pevně zavěšená plátna.

Pro jednoduché ovládání celého Auditoria nebo jeho jednotlivých částí jsou k dispozici čtyři dotykové řídicí panely umístěné podél stěn Auditoria. Celou techniku je také možné ovládat přes tablet. Na dotykovém panelu či tabletu může uživatel nastavit zdroje video a audio signálů nebo vyvolat přednastavené scénáře (prezentace a videokonference). Po volbě scénáře dojde k automatickému nastavení všech AV komponent do příslušných režimů: například se zapne projekce, automaticky se spustí elektrická plátna, úrovně osvětlení a zatáhnou se venkovní žaluzie.

Správně vybrané a v prostoru vhodně umístěné AV technologie dovedou změnit setkání ve velice atraktivní formu komunikace i se vzdálenými účastníky. AV technologie mění standardní zasedačku v prostor, který umožňuje jednotlivcům a týmům opravdovou spolupráci a interaktivní komunikaci,“ uzavírá náš rozhovor Ondřej Fanta.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference