74. zasedání Evropské vysílací unie (EBU)

Na konci června proběhlo v Národním muzeu v Praze 74. Valné shromáždění Evropské vysílací unie, které spolupořádali Český rozhlas a Česká televize.

Do české metropole se sjely téměř dvě stovky představitelů nejvyššího vedení veřejnoprávních vysílatelů z 65 zemí Evropy. Úkolem valného shromáždění, které je nejvyšším rozhodovacím orgánem EBU, je stanovovat celkovou strategii společného rozvoje.

Na již 74. zasedání EBU jednali zástupci světových veřejnoprávních médií o digitalizaci a rozvoji technologií. Vedle zhodnocení minulých let působení bylo na programu diskuzí například financování veřejnoprávních institucí a otázky nových způsobů vysílání. 

Důkladná příprava audiovizuálního řešení

Vzhledem k tomu, že se jednalo o prestižní projekt, s přípravou se začalo již rok předem. Po mnoha jednáních s představiteli ČRo, ČT a hlavně centrály EBU v Ženevě, byla jako hlavní technický garant akce vybrána společnost AV MEDIA, a.s.

Základním vizuálním prvkem bývalé Sněmovny národů byla velkolepá, precizně vyrobená scéna s 3D prvky z dílny architekta Petra Vídeňského a jeho týmu. Do předělovací stěny byla zaimplementována širokoúhlá projekce o šířce více než 12m, podsvícená LED technologií. Dostatečný výkon zajišťovaly 2 Full HD projektory Panasonic DZ21K. Atmosféra jednání se dala měnit pomocí efektových světel Robe. Odbavení všech signálů, včetně 4 kamer přenosového vozu ČT, zajistila nová grafická režie Barco Encore E2. Vzhledem k nutnosti zpracování mnoha různorodých signálů se výkon nového přírůstku v parku grafických režií AV MEDIA velmi hodil. K ozvučení sálu, který disponuje relativně vysokou elevací, byl použit reproduktorový systém L-Acoustics KIVA.

Z reakcí účastníků i závěrečného velmi pozitivního hodnocení organizátorů shromáždění si AV MEDIA může připsat další z řady úspěšných realizací, o to cennějších, že se jednalo o veřejnoprávní sektor.

O Evropské vysílací unii

EBU se sídlem v Ženevě je největší mezinárodní asociace sdružující evropská i některá mimoevropská veřejnoprávní média. Reprezentuje 74 aktivních členů a propaguje význam veřejnoprávních médií na evropské i celosvětové úrovni. Zprostředkovává spolupráci mezi jednotlivými vysílateli, například výměnu audiovizuálního obsahu od hudby po zpravodajství; členům poskytuje právní poradenství a hájí jejich zájmy na půdě Evropské unie. EBU úzce spolupracuje s dalšími evropskými institucemi, například s UNESCO, a vztahy rozvíjí i s ostatními mezinárodními uniemi vysílatelů. Od roku 1993 je aktivním členem EBU také Český rozhlas a Česká televize.

Chcete podobnou akci?

Podobné reference