Videokonferenční přímý přenos operace v Motole

Ve FN v Motole uspořádala společnost Arthrex „Den osteotomie“. AV MEDIA zajistila unikátní videokonferenční přímé přenosy z mobilní laboratoře a operačního sálu.

Jednou z priorit zdravotnictví je poskytovat bezproblémovou a kvalitní zdravotní péči. Současně se však hledají nástroje a postupy, které umožní snížit náklady vynaložené na tyto služby. Jmenujme například efektivní sjednocenou komunikaci, která ve zdravotnictví pomáhá v různých praktických situacích. Jednotlivci, ale i skupiny mohou vzdáleně komunikovat, sdílet datové podklady, diskutovat a interaktivně vkládat připomínky ve formě textových zápisů nebo vizuálních myšlenek.

Den osteotomie se konal na ortopedické klinice 1. LF UK FNM. Lékaři, kteří seděli v kinosále ve FN Motole měli díky videokonferenčnímu přenosu možnost shlédnout přímý přenos operací, během kterých se mohli dotazovat přímo operujícího lékaře.

AV MEDIA zajistila 2 nezávislé okruhy videokonferenčního propojení mezi operačním sálem a kinosálem a poté mezi mobilní laboratoří a kinosálem. Tento propoj probíhal pomocí videokonference vždy point-to-point a výsledný obraz se na video přepínači posílal na projektor v sále dle aktuálního požadavku zákazníka. Propoj na operační sál využil dvojice kodeků Cisco (C40 a SX20), propoj do mobilní laboratoře pak dvojice kodeků Polycom (Group 500 a HDX 8000). Oba propoje byly realizovány přes lokální síť FN Motol na symetrické rychlosti 4000kbps a to v rozlišení 1920x1080p 60fps, čímž bylo dosaženo špičkové obrazové kvality.

V rámci operačního sálu byla použita dvojice robotických kamer včetně přepínání lokálního rentgenového obrazu. V rámci mobilního pracoviště pak obraz z kamery a endoskopu. Účastníci workshopu pak samozřejmě měli možnost klást otázky operatérům přímo při operačním výkonu.

V kinosále bylo umístěno režijní pracoviště, kde odborníci z AV MEDIA přijímali signál z obou lokací a přepínali výsledný obraz na projektor v sále.

Chcete podobnou akci?

Podobné reference