< Zpět

Dvě interaktivní tabule v jedné třídě

Zajímavý experiment uskutečnili žáci spolu s paní učitelkou Mgr. Ivanou Křístelovou a Mgr. Martinou Štefanovičovou na ZŠ JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě, kam byl na zkoušku firmou AV MEDIA zapůjčen SMART Board displej

PICT133955
PICT133957
PICT133960
PICT133962
PICT133966
PICT133971
ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo logo

ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 vznikla v červenci 2004 sloučením dvou škol. ZŠ Loucká (založena 1918, jedna z nejstarších základních škol ve Znojmě) a ZŠ Vídeňská (původně ZŠ Dukelská, která je v provozu od roku 1984). V roce 2004 byla ke škole přidána i malotřídní škola a mateřská škola v Konicích.

Historicky škola navazuje na obě předešlé školy a vychází z jejich koncepcí, materiálního a personálního zázemí. V roce 2011 byla v budově školy na ulici Klášterní vybudována jednotřídní mateřská škola Pampeliška.

Čestný název školy – JUDr. Josefa Mareše byl škole propůjčen na počest prvního znojemského prvorepublikového starosty, který se významně zasloužil o rozvoj Znojma a byl za druhé světové války zabit v Terezíně.

Rok realizace: 2017
Kategorie: Školy

Vzhledem k tomu, že dohodnutý termín zapůjčení interaktivního displeje SMART Board 6055 byl kvůli blížícím se prázdninám poměrně krátký, snažili jsme se o maximální zapojení této pomůcky do výuky a vyzkoušení různých metod a forem práce pro efektivní využití veškerých moderních technologií, které v současnosti máme ve škole k dispozici: tedy samotné SMART interaktivní tabule, tabletů, notebooků, chytrých telefonů i hlasovacích staniček SMART Response. Samozřejmě jsme se nejdříve museli seznámit s vlastní obsluhou SMART Board displeje. Naštěstí je tak jednoduchá, že žáci vše pochopili téměř okamžitě.

Mohli tedy začít s procvičováním známých aktivit vytvořených ve SMART Výukovém softwaru a v jeho doplňcích, zejména v novém SMART lab. Tady se nám osvědčily připravené aktivity nasdílené na portále SMART Exchange. Najdete tu již i přípravy v češtině. Nemusíte nic stahovat, stačí pouze vyhledat požadovanou aktivitu a přímo ze stránek ji otevřít. Nebo samozřejmě můžete využít náš známý český portál VeŠkole.cz.

Jakmile byla otevřená stejná aktivita na SMART Board tabulii na SMART Board displeji, mohla začít soutěž skupin, kdo se dříve a lépe zhostí daného úkolu. Připravit si však můžeme pro obě skupiny aktivity naprosto rozdílné, to záleží na učiteli a konkrétním cíli hodiny.

Pro skupinovou práci se však jako velmi vhodný jevil cloudový program SMART amp, kdy učitel žákům nasdílel svou plochu s připravenými úkoly a žáci (ať již ve vymezeném prostoru, nebo naopak na společné ploše) řešili daný problém. Společně tak mohli nejen vytvořit přání spolužačce k narozeninám, ale ve skupině i řešit například úlohy na výpočet obsahů obdélníků. Nadšeným žákům pak bylo umožněno na společné ploše pracovat i z domu a ve škole na SMART Board displeji si pak společný projekt prohlédnout, popř. o něm diskutovat a dále jej vylepšovat. To jsou výhody cloudu: kdykoliv a odkudkoliv.

SMART Board displej jsme úspěšně využili i při procvičování učiva se zapojením jiných programů a aplikací, např. TOGLIC, QUIZIZZ či DUOLINGO, které jsou mezi žáky rovněž velmi oblíbené. Velkou výhodou SMART Board displeje je, že se žáci ve skupině nemusí krčit u jednoho malého monitoru notebooku, ale všichni vidí obraz na velké obrazovce (a u displeje navíc nehrozí stínění si před projektorem), a tedy opravdu všichni žáci ve skupině mohou bezprostředně reagovat na zadaný úkol.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz