Nová situace, nová výzva

Malá venkovská škola se dokázala vypořádat s krizovou situací díky předchozí aktivní práci a projektům, v nichž získala nadstandardní vybavení a pedagogickou průpravu formou týmových školení, a rozjela online výuku.

Na začátku řešili legislativu, rychle zadávali žákům práci typu: doplň cvičení na straně, přečti si článek a odpověz na otázky, napiš, opiš, přepiš...

Každým dalším dnem bylo zřejmé, že děti zůstanou doma déle, než si v den uzavření škol uměli vůbec představit. Začaly bouřlivé diskuze, co dál. Jak pomoci rodičům, kteří se ze dne na den stali průvodci ve vzdělávání svých dětí bez možnosti volby, bez znalosti metodiky. Vnímali stále silněji potřebu neztratit osobní kontakt se svými žáky. Po zhodnocení všech pro a proti se domluvili, že to zkusí. Budou učit online od 1. do 9. ročníku. Přes MS Teams. Výuku podpořili nákupem interaktivních učebnic – multilicencí. Tyto učebnice by pro školu stály okolo 400 tisíc, ale nakladatelství Fraus je nyní, v době karantény, nabízí zdarma.

Rozhodnutí jít touto cestou s sebou přineslo spoustu úkolů. Všem žákům 1. stupně museli založit účty u Microstoftu, aby žáci mohli pracovat v prostředí Teams. Zavolali s malými obavami rodičům, jak se rozhodli a co je pro jejich plán důležité připravit – založení účtů, seznámení s aplikací Teams, instalace čtečky Flexibooks a následné stažení on-line učebnic, abychom s nimi mohli pracovat. Setkali se u rodičů s otevřenou náručí a radostí, jejich nápad přijali téměř jásavě.

Realita je však stála hodně energie a úsilí. Ne všichni rodiče jsou digitálně zdatní a trvalo i hodinu a půl, než se dopracovali ke zdárnému výsledku. Žáci 2. stupně již účty mají a úspěšně zvládli instalaci čtečky Flexibooks i stažení učebnic. Co s žáky, kteří nemají potřebné zařízení? Půjčili jim je. A tak oproti smlouvě půjčili 15 % žáků školní tablet, aby měli všichni rovné podmínky.

Po pěti dnech usilovné práce, učení se novým dovednostem, telefonování, nastavování, přípravy úspěšně zvládli. Začali s on-line výukou napříč všemi ročníky a všemi předměty (kromě výchov). Rozvrhli hodiny tak, aby se nekřížili vzájemně a neblokovali výuku ČT 2 – UčíTelka, která je také smysluplným doplňkem výuky.

Po dvou týdnech bez žáků ve škole, vyčerpaní, s hlavou jako „medicinbal" po všech těch „zadávacích úkolech" jim bylo odměnou vidět se se svými žáky. Pro žáky bylo zase odměnou být součástí třídního kolektivu a právě o to šlo. Byla to vzpruha, kterou už všichni nutně potřebovali.

Novou výzvu pedagogové ZŠ Střílky zvládli, se žáky se učí dál a baví je to!

Chcete podobné řešení?

Podobné reference