Vítejte u dvacátého vydání Budoucnost práce

JAK propojit kancelářský a technologický design?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá?, JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?, Lidé na prvním místě?, JAK by mohl vypadat svět práce v roce 2023...?Budoucnost práce je emocionální. , PROČ se zaměřit na zkušenosti zaměstnanců?, PROČ jsou důležitá přátelství a vztahy mezi zaměstnanci? a PROČ lidé očekávají od kancelářských prostor mnohem více?

Zajímáte se obecně o nové způsoby práce, jak se budou nadále vyvíjet pracovní prostory a kanceláře, jak lze smysluplně využít moderní komunikační a prezentační technologie a bez jakých dovedností se v budoucnu neobejdeme? Jste na správném místě. Můžete se o mně a o tom co dělám dozvědět více...

Je pravdou, že tradiční způsoby, jak přemýšlíme o kancelářském designu, je potřeba přehodnotit v reakci na nové potřeby, kterým nyní čelíme. Většina lidí však nezná, JAK nové kancelářské prostory navrhnout.

Kanceláře by měly vyprávět příběhy, které lze propojovat a protínat do dalších příběhů v ideálním případě tak, aby se v čase mohly příběhy flexibilně měnit.

Kanceláře by měly vyvolávat emoce. Tyto emoce nejsou fixované časem, protože pocity, které vyvoláte při prvním vstupu jsou výrazně jiné, než když kanceláře používáte každý den.

Kanceláře by měly zprostředkovat výjimečné uživatelské zážitky, které jsou jiné než ty, které zaměstnanci zažívají mimo kancelářské prostory např. z domova, kavárny, letiště či kdekoli jinde.

Při první návštěvě nové nebo re-designové kanceláře bude emoční odezvou samotná estetika prostor. Postupem času tento prvotní dopad ustoupí do pozadí a bude nahrazen novými podněty, které se nejčastěji týkají soukromí, soustředění, spolupráce, kreativity, a to ve spojitosti s digitálními komunikačními AV technologiemi či generativní umělou inteligencí, které jsou nyní nepostradatelnou a nedílnou součástí kancelářského a technologického designu. Tomuto propojení v překladu říkáme: uživatelský zážitek z vykonávané práce odkudkoli a kdykoli (osobně, hybridně nebo vzdáleně).

Digitální komunikační AV technologie a generativní umělá inteligence utváří budoucnost automatizované práce, které dnes zabírají 60–70 % času zaměstnanců. Moderní technologie posouvají práci k vedení lidí vytvářejících hodnoty a mohou pomoci lidem stát se lepšími lídry.

Pro dosažení správné rovnováhy mezi emocemi, uživatelskými zážitky a technologiemi musíme předem pochopit požadavky a přání zákazníka, abychom následně mohli smysluplně vyprávět, jak se lidé rádi vracejí, procházejí se kancelářemi a pracují zde rádi v průběhu času.

To znamená, že každý prostor musí mít přiřazený soubor vlastností neboli individuální scénáře práce, které detailně popisují způsoby jeho využití. Díky tomuto přístupu lze následně specifikovat, jak jednotlivé místnosti vybavit nejen z pohledu kancelářského designu (barevnost, textura, osvětlení, velikost nábytku), ale také z pohledu technologického designu (velikost zobrazovače, plátna, LED projekční stěny, příprava akustiky a AV technologií: audio, video, videokonference, interaktivní nástroje, rezervační a řídící panely, IoT senzory atd.)  

Kancelářský design se neustále posouvá, a to především v reakci na pokrok v oblasti technologií a komunikačních platforem. Pokud plánujete navrhnout novou kancelář nebo re-designovat stávající prostory, je důležité spolupracovat s designéry, kteří jsou v souladu s kancelářským a technologickým designem.

Vytvoříte kanceláře, které jsou v rovnováze mezi emocemi, praktickými požadavky uživatelů na konkrétní prostory a smysluplnými technologiemi, které umožní lidem se soustředit, spolupracovat, relaxovat a být neustále v kontaktu s kolegy a zákazníky. Představte si kanceláře, které jsou optimalizované pro pohodu, produktivitu a flexibilní práci.

Jen pro zajímavost společnosti, které přijmou flexibilní práci, mohou přilákat více talentů, zlepšit motivaci zaměstnanců a snížit fluktuaci, což zvyšuje již zmiňovanou produktivitu a konkurenceschopnost v podnikání.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Doprovodné vizualizace, fotografie a video jsou vlastněny společností AV MEDIA SYSTEMS ve spolupráci s Jiri Platek.

ZÁŽITKOVÉ PRACOVNÍ PROSTORY