< Zpět

ZŠ TGM Česká Kamenice

Práce s počítačem je pro děti přirozenou činností, která je díky použití v digitální třídě účelně propojena s výukou. Moderní styl výuky budí u dětí obrovský zájem.

Inkluzívní model výuky a reformu školy za pomoci moderních technologií.
Vybavení třídy pro předměty: český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk a hudební výchova
 12 interaktivních tabulí SMART Board , ZŠ Česká Kamenice
2_1_1_reference3(e)
žáci v diditální třídě,  TGM v České Kamenici

Základní škola TG Masaryka a gymnázium Česká Kamenice

Rok realizace: 2014
Kategorie: Školy

Základní škola TGM v České Kamenici využívá inkluzívní model výuky a reformu školy za pomoci moderních technologií. Moderní styl výuky naplňuje vedení školy, ale také každý jednotlivý učitel. Úkolem školy je naučit žáky třídit a vybírat nabízené informace tak, aby je dokázali samostatně používat v každodenním životě. Pomocí moderních technologií a nové formy výuky ve škole může digitální škola u žáků vzbudit zájem o jejich samostatné bádání.
Základní škola TGM se zapojila do projektu VZDĚLÁNÍ21, kterého se účastní 50 žáků, polovina z nich s notebookem a i-učebnicí a druhá polovina s klasickou učebnicí. Zapojeno je šest učitelů předmětů, jako je český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk a hudební výchova. Škola investovala mnoho úsilí do vytvoření interaktivní výuky pro své žáky. Vyučování je obohaceno o 12 interaktivních tabulí SMART Board a další pomůcky. Ve škole byla vybudována interaktivní laboratorní učebna fyziky, chemie, biologie a ekologie, od září 2010 tam fungují 3 digitální třídy.

"Vidíme u dětí obrovský zájem o vše nové a dosud neprobádané. Moderní styl výuky, který tento projekt přináší, umožňuje žákům, učitelům, ale i rodičům nahlédnout do světa technologií. Jejich účelným propojením a používáním ve školním prostředí mohou vyhledávat a třídit informace, ale i realizovat a zaznamenávat své vlastní výsledky práce."

Mgr. Daniel Preisler, ředitel Základní školy TGM, Česká Kamenice

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz