Online výuka 4.A v České Kamenici

Pro žáky je každodenní spojení již zařazeno do denního rozvrhu a všichni se na sebe těšíme.

Mgr. Dagmar Nebuželská, učitelka 1. stupně a SMART lektorka: "Každé ráno v devět hodin si sednu k počítači do pokojíku, kde má manžel malé hudební království. Vždy tam sedávám, když se chystám na online výuku nebo nahrávání výukových videí. Ticho a krátké napětí je cítit z druhé strany, kde jsou netrpěliví žáci mojí třídy. Po odeslání mailu s linkem připojení, se jako rychlé blešky scházíme a během pěti minut je celá třída v počtu 20 žáků připravena na živé vysílání a každý má na tváři úsměv. Někdy je nás méně, ale to vím, proč se žák nepřipojí. Rodiče ochotně žáka vždy omluví. S pocitem velké zodpovědnosti k takto zvolené výuce také přistupuji."

Příprava není jednoduchá. Vše musí být na obrazovce srozumitelné, jednoduché a hlavně si musí vytyčit priority, které chce žákům předat. Hodinu vydržet s pozorností u obrazovky není pro žáky také lehké. A proto to nejaktivnější si schovává vždy na závěr.

Žáci většinou znají obsah, neboť mají v Google Učebně na každý předmět vytvořený „kurz". Zde je všechno učivo, odkazy, kvízy a podpůrné informace. Toto prostředí je kouzelná třída, které ohlídá veškeré zadané práce a informuje paní učitelku o aktivitě žáků.

Klasicky využívá práci s učebnicemi online proto, aby měli všichni nějakou pevnou výukovou základnu. Další výukový materiál si tvoří sama. Nejvíce vytváří podklady ve SMART Notebooku a SMART Labu. Zde je možno připravovat interaktivní cvičení na procvičování, výuku a testování, ale i společnou zábavu. Vše se zpětnou vazbou. Také vytváří výuková videa. Aby mohla SMART s žáky sdílet, využívá SMART Výukový sw OnLine. Aby mohli žáci spolu sdílet některé práce, mají k této možnosti online nástěnku na Padletu.

Další možnosti pro propojení s žáky při výuce online je aplikace Toglic, které je na procvičování matematiky, českého jazyka i angličtiny a vlastivědy. Zde se mohou mimo jiné vytvářet vědomostní křížovky. Na této aplikaci je pro učitele výborné, že vidíte žáky pracovat na jejich zařízeních s okamžitým výsledkem a můžete je i hodnotit. Při online výuce je nepřeberná možnost vlastního výběru z nabídek, které určitě každý zná.

Pro žáky je každodenní spojení již zařazeno do denního rozvrhu a všichni se na sebe těší. Diskuze, které mezi dětmi probíhají, nejsou takové jako ve třídě, ale vždy si řeknou novinky, pochlubí se s některými zajímavostmi a hlavně jsou v očekávání a s chutí se pouští do výuky.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference