Vítejte u dvacátého třetího vydání Budoucnost práce

Moderní vs. Tradiční kanceláře...

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá?, JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?, Lidé na prvním místě?, JAK by mohl vypadat svět práce v roce 2023...?Budoucnost práce je emocionální. , PROČ se zaměřit na zkušenosti zaměstnanců?, PROČ jsou důležitá přátelství a vztahy mezi zaměstnanci? , PROČ lidé očekávají od kancelářských prostor mnohem více?, JAK propojit kancelářský a technologický design?Budoucnost práce a změna myšlení? a JAK navrhnout Microsoft Teams Rooms řešení v místnosti? 

Moderní vs. Tradiční kanceláře... Níže je popsáno jedenáct klíčových oblastí, o kterých se domníváme, že tvoří moderní kanceláře. Jak vnímáte vy návrat do kancelářských prostor po pandemii a co by měli kanceláře lidem nabídnout?

Moderní kanceláře a #smartworkplace nejsou definovány čtyřmi stěnami, ale flexibilitou, kreativitou, smysluplnou spoluprací a technologiemi. Objevte s námi budoucnost kanceláří.

Přiznejme si že tradiční kanceláře, na které pamatujeme před pandemií nejsou zcela funkční, a to i díky posunu k hybridním, vzdáleným a kreativním způsobům práce. 

Práci lze dnes díky technologiím vykonávat ze všech možných míst od přeplněných městských center až po předměstí a venkovské oblasti. Představte si to jako pracovní evoluci, či zcela nový způsob práce, který se přizpůsobuje flexibilitě, osobní odpovědnosti k práci a získání důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

V dnešní rozmanité, vícegenerační a neurodivergentní pracovní síle musí moderní kanceláře během návrhu pracovních prostor řešit diverzitu, spravedlnost, začlenění, zapojení všech členů týmů i těch vzdálených a dbát na výběr spolehlivých, jednoduchých a jednotných komunikačních technologií.

  1. Poskytněte lidem mobilní a flexibilní nábytek, který uspokojí širokou škálu potřeb a preferencí.
  2. Poskytněte rovnoměrný přístup k přirozenému zážitku bez ohledu na umístění.
  3. Navrhněte prostory, které jsou pro všechny pohodlné bez ohledu na fyzické či mentální schopnosti, věku nebo pohlaví.

Moderní kanceláře musí být připraveny vyhovět různorodým a individuálním potřebám a preferencím, a to způsobem, že nabídnou multifunkční výběr, flexibilitu a řadu dalších nastavení.

1. Moderní kanceláře

se stávají místem pro potkávání se s kolegy, zákazníky a obecně s lidmi. Místo abychom soutěžili s pohodlím domova musíme využít potenciálu moderních kanceláří a zprostředkovat lidem jedinečné pracovní zážitky a zkušenosti, které domov nemůže poskytnout. 

2. Moderní kanceláře

nabízejí rychlý internet, moderní komunikační technologie, ergonomické pracovní prostředí, příležitosti pro budování smysluplných vztahů v rámci společnosti a podporují vzájemné interakce a spolupráci. 

3. Moderní kanceláře

podporují kreativitu a inovace a poskytují dynamické prostory pro workshopy, diskuse, týmovou spolupráci a experimentování.  

4.    Moderní kanceláře

fungují jako centrum ztělesňující vize, poslání a hodnoty společnosti prostřednictvím emocionálního a promyšleného designu. 

5. Moderní kanceláře

vyvolávají pocit sounáležitosti, prezentují firemní značku a vytvářejí příležitosti pro sociální a obchodní propojení.

6. Moderní kanceláře

jsou transformativními pracovišti, které se vyvíjejí v souladu, potřebami a přáním zaměstnanců. 

7. Moderní kanceláře

jsou vybaveny smysluplnými komunikačními technologiemi, které práci usnadňuji. 

8. Moderní kanceláře

jsou navrženy jako klidné zóny pro soustředěnou práci, jako relax zóny, jako místa pro spolupráci a skupinové projekty nebo jako prostory pro kreativní brainstormingy a nahodilá tvůrčí setkání. 

9. Moderní kanceláře

 jsou místa, kde lidé skutečně chtějí být, a ne místa, kde být musí. 

10. Moderní kanceláře

přeměňují fyzická místa na centra inovací, kreativity, kamarádství a pracovních zážitků. 

11. Moderní kanceláře

 vytvářejí prostory pro opravdový život!

Místo toho, abychom zaměstnancům nařizovali příchod do kanceláře, investujme čas a peníze do vytváření moderních kanceláří, která vyhovují různorodým přáním a potřebám lidí.