Vítejte u dvacátého čtvrtého vydání Budoucnost práce

Práce na dálku bude prostě jen práce.

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá?, JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?, Lidé na prvním místě?, JAK by mohl vypadat svět práce v roce 2023...?Budoucnost práce je emocionální. , PROČ se zaměřit na zkušenosti zaměstnanců?, PROČ jsou důležitá přátelství a vztahy mezi zaměstnanci? , PROČ lidé očekávají od kancelářských prostor mnohem více?, JAK propojit kancelářský a technologický design?Budoucnost práce a změna myšlení?,  JAK navrhnout Microsoft Teams Rooms řešení v místnosti? a Moderní vs. Tradiční kanceláře...

Práce na dálku bude prostě jen práce. Níže je k dispozici rozhovor nejen o práci na dálku s Jiřím Plátek, Workplace Design Specialistou, který se již několik let věnuje otázkám a příležitostem budoucnosti práce. Jak vnímáte vy práci na dálku? Jedná se o dočasný trend nebo o nový způsob práce?

Kanceláře a pracovní prostory byly v minulosti navrženy pro sledování pracovního výkonu, dnes musí prostory zprostředkovat práci na mnohem vyšší a smysluplnější úrovni založené na skutečné pracovní flexibilitě.

Lidé nehledají kanceláře, kam si půjdou sednout ke svému stolu, ale prostory pro spolupráci, podporu komunity a učení se novým dovednostem. Místa, kde se lidé scházejí, inspirují, diskutují, inovují a individuálně se soustředí. Což znamená, že jsou v bezprostřední blízkosti tlukotu srdce společnosti a firemní kultuře. To jsou místa, kam lidé chtějí přijít, ne kam musí přijít.

„Pokud se vracíte do kanceláře, nevracíte se, abyste seděli u stolu, ale vracíte se kolektivně spolupracovat.“ 

Pandemie změnila kancelářský design, který se bude vyznačovat pracovní flexibilitou a hybridními modely práce. Takové prostory se vyznačují časovou proměnlivostí, což znamená, že za rok nebo dva mohou vypadat a fungovat zcela jinak.

Mnoho společností se stále rozhoduje, jak přesně navrhnout pracovní prostory a současně zpochybňují flexibilitu, protože se dostatečně nezamysleli, jak upravit prvky práce, aby každý zaměstnanec dosáhl svého nejlepšího pracovního výsledku. 

Tato zdánlivě odvážná předpověď pochází od Jiri Platek, Workplace Design Specialisty, AV MEDIA SYSTEMS odborníka na budoucnost práce.

Jiří Plátek, je dlouholetým prognostikem „budoucnosti práce a práce odkudkoli“, je v neustálém kontaktu se zákazníky, kteří pracovali před pandemií zcela jinak než dnes. Jeho články se pozastavují nad novými způsoby a scénáři práce, které úzce souvisí s lidskými dovednostmi v digitálním světě, dále moderními a chytrými pracovními prostory, které musíme přizpůsobit aktuálním pracovním potřebám a v neposlední řadě digitálními komunikačními technologiím, které usnadňují lidskou práci. Podle Jiřího Plátka budou právě lidé v budoucnu mnohem více spokojeni se svou smysluplnou prací a soukromým životem.

Práce na dálku je často prezentována jako něco, co zaměstnanci chtějí a zaměstnavatelé ne. Mnoho výzkumů naznačuje, že je situace vyrovnaná. Pro zaměstnance je skvělé pracovat odkudkoli, protože se mohou přestěhovat do levnějších lokalit a žít kdekoli, kde se jim líbí a čas strávený cestováním za prací mohou lépe využít. Pro zaměstnavatele je to také výhra, protože nejsou nuceni hledat zaměstnance z místa, kde mají kanceláře. 

Další výhodou vzdálené práce je produktivita, ale tou největší výhodou je, že práce odkudkoli vede ke spravedlivější, flexibilnější a talentované pracovní síle. 

Práce na dálku se bude postupně vyvíjet v každém odvětví, v každé společnosti, v každém týmu, v každé povaze řešení úkolu a v každé zemi trochu jinak. Najdou se pokrokové a inovativní společnosti, které rychle adaptují změny ve způsobu práce a přilákají k sobě nové talenty, ale najdou se i opozdilci a odmítači změn, kteří budou kopat hlavou do písku a ztrácet své skvělé zaměstnance.

Je proto potřeba manažerům vysvětlit a předložit důkazy, že ti, kteří nepracují v tváři v tvář s kolegy jsou stejně nebo i více produktivní. Současně je potřeba předefinovat kancelářské prostory, které vyžadují více místa pro spolupráci, komunitní socializaci a vzdělávání. Nesmíme opomenout také na místa pro soustředěnou individuální práci.

„Nemělo by nás zajímat, kolik dní nebo hodin pracujeme. Práce a úkoly by měli mít objektivní metriku, která je založena na výsledku.“

Měli bychom přestat počítat čas a měli bychom lidem poskytnout skutečnou flexibilitu, aby mohli pracovat, kdy, kde a jak chtějí: v kteroukoli hodinu, kterýkoli pracovní den, na kterémkoli pracovním místě a současně použít k práci moderní komunikační technologie, které lidé rádi využívají.

Skutečná flexibilita jde daleko za hranice toho, kde (pracovní místo) a kdy (pracovní dobu) pracujeme. Skutečná flexibilita zahrnuje, jaké úkoly lidé dělají a jak je dělají (scénáře práce). Jde o to, aby práce fungovala a vyhovovala všem lidem. Chcete-li dosáhnout skutečné flexibility, musíte si uvědomit, že se nemůže jednat o dočasnou záležitost pro několik vyvolených. Místo toho je potřeba začlenit principy skutečné flexibility do firemní kultury, což vyžaduje sladění těchto dvou věcí.

Sladění toho: PROČ lidé pracují s jejich silnými stránkami. Když lidé dělají to, v čem jsou nejlepší, jsou kreativnější a inovativnější, více spokojení se svou prací, jsou angažováni a soustředí se na své silné stránky. Vaším prioritním úkolem je poskytnout lidem rovný přístup k nástrojům a příležitostem, které odpovídají jejich jedinečným schopnostem.

Sladění toho: JAK lidé pracují „scénáře práce“ (včetně toho, KDE „místo“, KDY „čas“ a CO ke své práci používají „technologie a komunikační platformy“). Skutečná flexibilní práce prospívá rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, produktivitě a organizačním výsledkům. Chcete-li dosáhnout souladu, vytvořte kulturu psychologického bezpečí a otevřené komunikace. To vám a vašim zaměstnancům umožní spolupracovat rozmanitými „fixními, hybridními, agilními, flexibilními“ způsoby práce, které jsou založeny na konkrétních pracovních aktivitách definované podle potřeb a přání lidí.

„Cílem budoucnosti práce je starat se o práci, která lidem dává smysl.“

Někteří znalostní pracovníci se nechtějí vrátit do kanceláře, ale současně nechtějí pracovat ani z domu, hledají pracovní prostředí, které by zapadalo do jejich životního stylu. Takové prostory nabízejí to nejlepší z obou světů: sociální výhody z kanceláře a autonomií z domova. Jedná se o tzv. „třetí prostor“, kterým není ani kancelář ani domov.

„Domnívám se, že skutečná flexibilita v možnostech výběru nejen místa, času a způsobu práce, ale také smyslu a účelu je správnou cestou, kterým se svět v oblasti „budoucnosti práce“ bude nadále rozvíjet“, uzavírá náš rozhovor Jiří Plátek.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn.