Vítejte u dvacátého šwstého vydání Budoucnost práce

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá?, JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?, Lidé na prvním místě?, JAK by mohl vypadat svět práce v roce 2023...?Budoucnost práce je emocionální. , PROČ se zaměřit na zkušenosti zaměstnanců?, PROČ jsou důležitá přátelství a vztahy mezi zaměstnanci? , PROČ lidé očekávají od kancelářských prostor mnohem více?, JAK propojit kancelářský a technologický design?Budoucnost práce a změna myšlení?,  JAK navrhnout Microsoft Teams Rooms řešení v místnosti?Moderní vs. Tradiční kanceláře..., Budoucnost práce – Práce na dálku bude prostě jen práce, JAK přimět lidi, aby se ochotně vraceli nejen do kanceláře? a Vysoce funkční a účelové prostory...

Kdo jsou proviantní důstojníci? Proč jsou právě dnes tak potřební? V čem nás mohou inspirovat, abychom jednali a přemýšleli zcela jinak než kdy jindy? Jakou mají proviantní důstojníci spojitost s moderní prací?

Moderní práce se výraznou měrou transformovala v době pandemie covid-19 a vyžaduje od lidí následující změnu… "Šílenstvím je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky."

Nastal čas, abychom vybudovali zcela nové pracovní podmínky pro nápady, procesy, strategie, vize a způsoby práce, které organizacím a zaměstnancům umožní prosperovat společně, aby dokázali, že moderní práce pozitivně změní naší pracovní budoucnost a život na zemi.

Za prvé, moderní práce je neomezená, přesto jsme se od roku 2020 zasekli na jedné věci, jak dostat lidi zpět do kanceláře. Přitom návrat do kanceláře je jen kapkou v moři moderní práce. O moderní práci musíme přemýšlet ve velkém kontextu a souvislostech.

Za druhé, musíme se rozhlédnout kolem sebe a přemýšlet. Proč, jak, co, kde, kdy a s kým tvoříme práci? Co je pro jednotlivce a týmy v práci důležité? Jak to ovlivní mou práci a jak moje práce ovlivňuje ostatní? Bohužel většina organizací přemýšlí izolovaným, sterilním někdy až rigidním způsobem, protože lidem bráníme přemýšlet jinak. Například je motivovat k interoperabilitě práce s ostatními jednotlivci, týmy a odděleními.

Za třetí hledejme proviantní důstojníky, jenž se přizpůsobují, reagují a pozorují svět z jiného úhlu pohledu. Jsou to právě proviantní důstojníci, kteří nám mohou pomoci vidět moderní práci jinak a lépe.  

Proviantní důstojníci jsou ti, kteří hledají spojení i v těch nejvzdálenějších kapkách v moři. Vidí, jak jedno rozhodnutí může ovlivnit další tři rozhodnutí, a to buď vlastní zkušeností, nebo sérií mentálních výpočtů např. "když uděláme toto, potom to ovlivní tamto".

Proviantní důstojníci chápou podstatu práce podobně jako hodináři rozumí složitým převodům v ciferníku, které jsou nezbytné, aby hodinky přesně tikaly. Chápou vzájemné souvislosti mezi prací a zkušenostmi zaměstnanců, stejně jako šachový mistr rozumí šachovnici a tahům, bez ohledu na dovednosti soupeře. Proviantní důstojníci chápou, že pracoviště, pracovní prostory a kanceláře jsou definovány mnohem hlouběji než jen čtyřmi stěnami. Stejně jako pekaři, kteří se neobejdou bez ingrediencí, které je nutné přidávat ve správném měřítku, čase a pracovním prostředí, protože upečou nejlepší chleba, na kterém si každý rád pochutná. Z obchodního hlediska se proviantní důstojníci podobají všestranným odborníkům s širokým dosahem napříč různými obory, aby pomohli vedoucím a managementu činit správná rozhodnutí.

Úspěšná moderní práce existuje pouze s úspěšnými a spokojenými zaměstnanci. Potřebujeme, aby se proviantní mistři a experti stali spojovacími sítěmi mezi obory, předkládali odlišnosti, vyjednávali priority a nechali specialisty či odborníky jít dále do hloubky, aby vytvářeli řád z chaosu.

Přítomnost proviantních důstojníků je v dobách nejistoty nezbytná a musíme pěstovat jejich dovednosti i u dalších zaměstnanců. Zdokonalovat schopnosti proviantních důstojníků v širším měřítku znamená získat exponenciální výhodu, více z nás přijme jejich způsoby myšlení.

Vydat se touto cestu může být těžké, ale mohou nás inspirovat nejpopulárnější filmové a seriálové postavy.  Vyberme postavy, které se nacházejí na průsečíku archetypů mentora a nejlepšího přítele. Tyto postavy nejsou většinou hlavní filmovou a seriálovou postavou, ale jejich moc a vliv je v příběhu podstatný – ostatní postavy jim důvěřují a spoléhají se na ně.

Každá z postav je odlišná, ale všechny spojuje vrozená schopnost přepínat mezi velkým obrazem a drobnými činy, což umožňuje vytvářet zcela inovativní, praktické a neotřelé nápady, ze kterých mohou těžit všichni.

Potřebujeme, více než kdy jindy zdokonalit dovednosti proviantních důstojníků a vybudovat zázemí pro ambiciózní, vizionářské, neotřelé nápady s konkrétními kroky potřebnými k jejich uskutečnění.

Vytvořit podmínky pro moderní práci jsou zcela jistě možné, ale jedná se o heroický úkol. Moderní práce je jednou z mnoha výzev, kterým dnes společnosti čelí a jedná se o nejcitlivější oblast budoucího světa.  

Úspěch moderní práce spočívá v kolektivních schopnostech posouvat narativy a posilovat myšlenky lidí praktickými a měřitelnými plány a výsledky. Nadšení pro změnu a rozhořčení nad současnou situací jsou patrné napříč všemi obory práce. Problém však spočívá v tom, že většina z nás neví, jak začít a kde se inspirovat. Jestli jste na tom podobně, přijďte navštívit mini konferenci Modern Work 2023. Moderní práce se stává přirozenou součástí nás všech.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Doprovodné vizualizace, fotografie a video jsou vlastněny společností AV MEDIA SYSTEMS ve spolupráci s Jiri Platek.

KOMERČNÍ BANKA, NAVIGAČNÍ A REZERVAČNÍ SYSTÉM